Tuesday, December 20, 2011

Contoh Soalan MEdSI


CONTOH SOALAN MEdSI


Personaliti

Arahan :
Pilih item yang berkaitan dengan diri anda. Hitamkan YA (Y) jika ia berkaitan dengan anda dan hitamkan TIDAK (T) jika ia tidak berkaitan dengan anda.Bil


Item

Ya

Tidak

1

Saya gemar melakukan sesuatu pekerjaan mengikut cara yang saya suka tanpa mengira apa pandangan orang lain terhadap saya.
2

Kerap bertindak mengikut keyakinan diri.
3


Gemarkan aktiviti bersama masyarakat.


Minat Kerjaya

Arahan :
Hitamkan YA (Y) jika ia berkaitan dengan anda dan hitamkan TIDAK (T) jika ia tidak berkaitan dengan anda.Bil


Item

Ya

Tidak

1

Saya gemar bermain alat muzik secara solo atau berkumpulan.
2


Memberi pendidikan kepada kanak-kanak.3


Mempengaruhi rakan-rakan.


Nilai Integriti

Arahan :
Nyatakan tahap persetujuan anda yang berkaitan dengan pernyataan di bawah berpandukan skala berikut :

1 – Sangat tidak setuju
2 – Tidak setuju
3 – Setuju
4 – Sangat setuju


Bil


Soalan

Sangat tidak setuju


Tidak setuju

Setuju

Sangat setuju

1


Karier guru adalah mulia, oleh itu guru tidak perlu mengubah, tingkah laku, sikap, dan pemikiran.


2


Guru harus berani mengambil risiko.

3

Bilik guru perlu disediakan mengikut kelayakan pendidikan mereka.

Kecerdasan Emosi

Arahan :
Nyatakan tahap persetujuan anda yang berkaitan dengan pernyataan di bawah berpandukan skala berikut :

1 – Sangat tidak tepat dengan diri saya
2 – Tidak tepat dengan diri saya
3 – Tepat dengan diri saya
4 – Sangat tepat dengan diri saya

Bil
Soalan

Sangat tidak tepat dengan diri saya


Tidak tepat dengan diri saya

Tepat dengan diri saya

Sangat tepat dengan diri saya

1


Saya kerap berimaginasi sebagai individu yang lain.


2

Saya  menumpukan kepada kualiti individu yang positif.


3

Saya mudah bergaul dengan orang.Untuk maklumat lanjut tentang bidang perguruan, sila Like pada fan page kami :